Rajz és vizuális kultúra óra

2015. október 15-én Garanczné Nagy Ildikó, vizuális kultúra szaktanácsadó látogatta meg iskolánkat. A 6. a csoportban témánk: A népvándorlás korának művészete. Az első célom az volt, hogy jól érezzük magunkat, a második pedig az, hogy jól átélhető képet kapjanak a gyerekek erről a csodálatos művészettörténeti korszakról.

A tanulók az ismétlő kérdésekre válaszolva bemutatták eddigi tevékenységeinket, feladatainkat, majd egy kevés történelmi ráhangolódás következett. Csoportmunkában kezdtük el feldolgozni azt a három leletet, egyben témarészletet, amelyre az órát építettem. Ezek a következők: 1. Nagyszentmiklósi kincs, 2. számú korsó; 2. Galgóci tarsolylemez; 3. Rakamazi hajfonat korong.

Egy rövid frontális tanári közlés során összefoglaltam az eddig elhangzott ismereteket. Kiegészítésként fontosnak tartottam, hogy szóljak a lovasnomád népek és azon belül honfoglaló eleink ősi hitéről, hiszen ezek gyönyörű ábrázolások nem díszítő szándékkal, hanem vallásos meggyőződéssel készültek. A csoportok jól, eredményesen dolgoztak.

Ezt követően grafikus motívumgyűjtés következett. A manuális tevékenység során a gyakorlatban is megismerhetővé vált az indás- palmettás ábrázolás felépítése és szimbolikája. A munkát a tanulók folytathatják még a következő órán is, hiszen ismereteik így válnak alkalmazhatóvá egy alkotó, produktív munkaformában.

Az óra végére egy speciális önértékelési formát választottam, amelyben mindenki két szempont alapján minősítette a munkáját és a tanórát. A szempontok a következők voltak: 1. Hogy értékeled a csoportmunkádat, milyen csapatjátékos vagy? és 2. Mennyire került hozzád közel ez a téma, avagy mennyire sikerült neked közelíteni a témához? A korábban használt szemléltető eszközökkel, vizuálisan elhelyezhették magukat egy tetszési rendszerben.

Teljes megelégedéssel zárom ezt az emléket, a 6. a csoport nagyon jól szerepelt, bár Ildikó nem az ő munkájukat figyelte, elemezte, hanem az enyémet.

Köszönöm mindenkinek a segítséget, de leginkább a gyerekeknek vagyok hálás a közreműködésért.

Erdei Ferenc

vizuális kultúra szaktanár

Fotóválogatás

 

Hozzászólások lezárva.