Iskolánk dolgozói

 2023/2024-es tanév

Székhelyintézmény

Tóth István intézményvezető; biológia-technika szakos tanár, közoktatási vezető
Hajduné Nyírő Veronika intézményvezető-helyettes; általános iskolai tanítónő, közoktatási vezető
Benyovszki Mária felsős munkaközösség-vezető; magyar-ének-tánc és drámapedagógiai szakos tanárnő
Duchony Tímea testnevelés szakos tanárnő
Farkasné Kulcsár Krisztina
angol szakos tanárnő
Lénártné Szeberin Csilla diákönkormányzatot segítő; magyar-orosz szakos tanárnő
Obrusánszki Zsuzsanna földrajz-biológia szakos tanárnő
Várnai Katalin népművelő-történelem szakos, általános iskolai tanárnő
Kiss Andrásné óraadó – nyugdíjas tanítónő
Kissné Sereg Erzsébet óraadó – nyugdíjas tanítónő
Pintér Sándorné óraadó – nyugdíjas tanítónő
Kreszadló Petronella iskolatitkár
Szilágyi Gyula rendszergazda
Szabó Edit pedagógiai asszisztens
Baloginé Kormos Anikó takarítónő
Hollóné Derda Ilona takarítónő
Séra-Nagy Rita takarítónő
Mata Zsolt portás, karbantartó

Tagintézmény

Harmath Zsolt Lászlóné magyar nyelv és irodalom-angol szakos tanárnő
Szabóné Benke Edit matematika-kémia szakos tanárnő
Mezeiné Kiss Gabriella tanárnő
Kaló Lászlóné általános iskolai tanítónő
Nyúlné Veres Éva általános iskolai tanítónő
Kathi Márton Lászlóné tanítónő
Ari Dóra pedagógiai asszisztens
Juhász Istvánné pedagógiai asszisztens
Fige Lászlóné takarítónő
Csuhainé Pócsik Mária takarítónő
Bene Gábor karbantartó

Hozzászólások lezárva.