Jelenünk

Jelenünk

 Iskolánk tanítói, tanárai magas színvonalon, szakmai odaadással foglalkoznak tanulóink egészséges fejlődése érdekében nap mint nap, a bogácsi iskolába járó gyerekekkel.

Biztosítjuk azokat a feltételeket, melyek a tanulók sokoldalú fejlődéséhez szükségesek. Tanórákon kívül fejlesztő órákon, gyakorló órákon, valamint tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink.

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, színházlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.).

Nemcsak helyet biztosítunk a Zeneiskolának, hanem nagyon jó kapcsolatot ápolunk, mert tudjuk, hogy a zeneiskolai órák sokrétűen fejlesztik tanulóink értelmi, érzelmi, esztétikai képességeit.

A TIOP-1.1.1. és EFOP-3.2.4-es nyertes pályázatoknak köszönhetően jelentősen bővült iskolánk számítógépparkja. Modern asztali számítógépeket, laptopokat, tableteket, szervert és projektorokat kaptunk.

A telekommunikáció és a számítástechnika rohamos fejlődésével lépést tartva kell kihasználnunk a nevelő-oktató munkánk során ezeket az eszközöket. Az új kommunikációs, illetve információ- hozzáférési lehetőségek jelentősen megváltoztatták életünk számos területét. Ránk, pedagógusokra is ebben a megváltozott társadalomban új feladatok és szerepkörök várnak.

 

Hozzászólások lezárva.