Környezetvédelmi nevelés iskolánkban

Már az iskolába lépéstől elkezdjük megalapozni a gyerekek természetszemléletét, ezáltal talán elérhetjük, hogy felnőttként is elkötelezettséget érezzenek a természet iránt, s majdan környezettudatos életet éljenek.

Idén tavasszal céltudatosan szerveztünk több olyan programot, melyek a mindennapos nevelést felerősítve természeti környezetünk megóvására irányultak.

Környezetismeret órán szemléletesen összefoglaltuk mindazt, amit egy gyermek is megtehet azért, hogy a Föld még sok ezer évig élhető bolygó legyen. Rajzórákon a Föld megóvására figyelemfelhívó plakátokat készítettünk, a könyvtárban a természet szépségét bemutató versmondó találkozón vettek részt a verseket szeretők, és a falutisztítási programok keretében összeszedték a tanulók az utcákon, árkokban eldobált szemeteket.

Madarak és fák napja alkalmából akadályversenyt rendeztünk, minden állomáson játékos feladatokkal gazdagítottuk a tanulók természettudományos ismereteit. Ezt a célt szolgálta a Szegedi Látványszínház gyermeknapi műsora is, mely a színház eszköztárával egy-egy jelenethez kapcsolva tette fogékonnyá az alsó tagozatos diákokat a természetvédelemre, azon belül a szelektív hulladékgyűjtésre és vizeink tisztaságának megőrzésére.

Bízunk benne, hogy a közösen szerzett tapasztalatok, a több oldalról megközelített ismeretek hosszú időn át emlékeztetik majd a gyerekeket, s mindezek tudatában mérlegelik cselekedeteiket, s bármerre járnak majd, nem hagynak maguk után mást, csak a lábnyomukat.

Jankóné Jónás Zsuzsa

Hozzászólások lezárva.